APLIKACE LEGISLATIVNÍCH ZMĚN 2009 NA ZPRACOVÁNÍ MEZD

9.12.2008

Vážení uživatelé programů KelWIN a KelSQL,
firma KELOC CS Vás po roce opět zve na školení pro mzdové účetní. Školení se budou konat v Brně v hotelu Avanti ve dnech 27. a 28. 1. 2009 od 9:00 do 12:00 a jsou určena uživatelům SW KelSQL a KelWIN, kteří mají předplaceny nové verze těchto programů pro rok 2009.

Obě školení budou mít víceméně stejný obsah. V úterý 27. 1. se zaměříme spíše na malé organizace, které dosud nemají žádné zkušenosti se zpracováním nemocenské. Ve středu 28. 1. bude školení zaměřeno na velké organizace, které již mají zkušenosti se zpracováním nemocenské, probírán bude především dopad legislativních změn. Na obou školeních se v případě zájmu můžeme okrajově dotknout nového přiznání k DPH; samozřejmě také ponecháme prostor pro Vaše dotazy.

Doporučujeme Vám prostudovat legislativní změny ještě před tímto školením, nejlépe absolvovat odborné školení zaměřené na legislativu.
Náš výklad pak bude pro Vás srozumitelnější.

Cena školení je 672,- Kč bez DPH (800,- Kč včetně DPH). Uzávěrka přihlášek je 20 .1. 2009, avšak počítejte prosím s tím, že kapacita sálu
je omezena a minulý rok byla zcela vyčerpána.

Přihlášky s uvedením počtu osob posílejte na e-mail: obchod@keloccs.cz. Po přihlášení Vám zašleme zálohovou fakturu, kterou prosím
uhraďte do splatnosti uvedené na faktuře.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám úspěšný rok 2009.