Bezplatná instalace KelEXPRES a KelSQL

22.4.2013

Pro bezproblémový provoz systémů postavených na technologii klient-server (tedy KelEXPRESSKelSQL) doporučujeme provedení jejich instalace vyškoleným technikem

Za splnění všech níže uvedených podmínek poskytujeme první instalaci systému na server zdarma. Tato bezplatná instalace zahrnuje konkrétní sérii úkonů a provádíme ji formou vzdálené správy.

 

Obecné podmínky bezplatné instalace 

 • Jedná se o první instalaci systému KelEXPRESS / KelSQL.
 • Instalace bude provedena formou vzdálené správy.  (Pokud si nepřejete provést instalaci formou vzdálené správy nebo to z nějakého důvodu není možné, budou Vám účtovány cestovní náklady servisního technika do místa instalace a zpět dle našeho ceníku služeb.)
 • Instalace bude provedena nejpozději do 3 měsíců od zaplacení licence.
 • Zaplacením licence se rozumí zaplacení předplatného pronájmu v minimální výši 5 000 Kč.

 

Požadavky na server určený k instalaci produktů KelEXPRESS a KelSQL 

Server určený k instalaci produktů KelEXPRESS / KelSQL musí splňovat následující podmínky:

 • Splňuje systémové požadavky odpovídající plánovanému zatížení.
 • Je na něm nově nainstalovaný nebo přeinstalovaný vhodný operační systém z produkce společnosti Microsoft (pokud už je na serveru funkční instalace jiného SQL produktu KELOC, není nově instalovaný operační systém nutný).
 • Obsahuje aktuální záplaty operačního systému a ovladače hardwaru,
 • Jsou na něm nainstalovány nezbytné komponenty ve verzích podle zvoleného operačního systému a hardwaru:
  -          pro SQL Server 2005: Windows Installer 3.1, .NET 2.0,
  -          pro SQL Server 2008 R2: .NET 3.5, PowerShell 1.0,
  -          pro SQL Server 2012: .NET 3.5 - 4, PowerShell 2.0.
 • Je určen pouze pro SQL instance aplikací KELOC (pro žádné jiné aplikace).
 • Může sloužit jako řadiče domény, souborový server nebo terminálový server.
 • Není na něm instalován nebo provozován produkt Microsoft Exchange Server, pokud je na něm nainstalován Microsoft Small Business Server.
 • Bezproblémově komunikuje s Active Directory nebo Workgroup.
 • Nevykazuje nestabilní chování (restarty, tuhnutí).
 • Je nastaven doménový/NT účet s právem čtení všech databází programů KELOC a rolí administrátora serveru.  

V případě přechodu z file-serverových verzí programů (tedy řady KelWIN) je nezbytnou podmínkou také provedení údržby dat účetní jednotky, a to v aktuální verzi programu.

 

Podmínky vzdálené instalace 

Při vzdálené instalaci na server musí být dále splněny také tyto podmínky:

 • Vaše internetové připojení je stabilní, s rychlostí minimálně 512 Kb oběma směry.
 • V průběhu instalace je na Vaší straně (v místě instalace) přítomna kompetentní osoba, která má fyzický přístup k serveru a může našemu technikovi přidělit plná přístupová práva k serveru - člen skupiny Domain Admins v Active Directory nebo Administrators.
 • Vzdálený přístup je funkční.
 • Na serveru jsou dostupné instalační soubory produktů Microsoft SQL Server (například soubory pro SQL Server 2012 včetně SP1 jsou ke stažení zde) a aplikací KelEXPRESS / KelSQL.
 

Rozsah bezplatné instalace 

 • Kontrola nastavení operačního systému serveru.
 • Kontrola nastavení pro SQL server.
 • Instalace Microsoft SQL Serveru.
 • Nastavení Microsoft SQL Serveru pro aplikaci KelEXPRESS / KelSQL.
 • Instalace aplikace KelEXPRESS, resp. KelSQL.
 • Ověření funkčnosti nainstalované aplikace KelEXPRESS, resp. KelSQL.
 • Založení jednoho ročníku jedné účetní jednotky v nainstalované aplikaci KelEXPRESS / KelSQL.
 • Převod dat jedné účetní jednotky z programu KelWIN.
 

Kdy nelze provést bezplatnou instalaci a co do ní nepatří? 

Bezplatnou instalaci nelze provést, pokud nejsou splněny podmínky bezplatné instalace, pokud prostředí pro instalaci vyžaduje úpravy nebo potřebujete provést další servisní úkony nad rámec bezplatné instalace. Mezi okolnosti vylučující bezplatnou instalaci patří například:

 • Požadujete provedení instalace později než 3 měsíce od zaplacení licence.
 • Při instalaci dochází k problémům, které je třeba řešit speciálními úkony, např. oprava a čištění registrů, odinstalování komponent kolizních s Microsoft SQL Serverem, zavirovaný počítač atd.
 • Je nutné provést rekonfiguraci instalovaného operačního systému serveru (např. rozdělení disků, nastavení swap apod.).
 • Na serveru je nevhodně aplikována bezpečnostní politika (Group Policy), přičemž tato nastavení vyžadují speciální (neobvyklou) konfiguraci a instalaci Microsoft SQL Serveru, např. omezování diskového prostoru apod.
 • Již je nainstalována instance Microsoft SQL Serveru sloužící jiné aplikaci, nebo požadujete instalaci více instancí Microsoft SQL Serveru a jejich samostatné konfigurace.
 • Potřebujete na aplikace KelEXPRESS / KelSQL napojit aplikace třetích stran, příp. provést speciální konfiguraci instance Microsoft SQL Serveru.
 • Požadujete převést databáze více než jedné účetní jednotky.
 • Do bezplatné instalace nepatří instalace klientů aplikace KelEXPRESS / KelSQL na pracovní stanice.
 • Bezplatná instalace nezahrnuje individuální nastavení modulů dle požadavků zákazníka.

Pokud nebudou splněny požadavky na bezplatnou instalaci, nebo jsou-li požadovány servisní práce nad rámec bezplatné instalace (např. individuální nastavení programu), budou tyto servisní práce a případné cestovní náklady účtovány podle našeho aktuálního ceníku služeb.

 

Dokument s podmínkami bezplatné instalace si můžete stáhnout zde.