Evidence leasingů

2.6.2008

Do účetního programu KelWin jsme implementovali sofistikovanou evidenci leasingových smluv. Evidovat lze veškeré relevantní údaje smluv a na jejich základě generovat splátkové kalendáře.
Dle Vámi definovaných předkontací se automaticky zaúčtuje celkový závazek z leasingové smlouvy a jednotlivé splátky navýšené o alikvotní části první zvýšené splátky. Společně se zaúčtováním splátek se generují příslušné DPH doklady, které vstupují do přiznání DPH. Do vystavovaných příkazů k úhradě se automaticky přidávají platby ze splátkových kalendářů.
Evidence leasingů Vám tedy nejen usnadní jejich účtování, ale zároveň pohlídá jejich včasné úhrady.