GDPR – připravujeme do příští verze

3.4.2018

V květnové verzi programu budou k dispozici nové funkce podporující dodržování nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen GDPR) účinného od 25.5.2018. Nové funkce budou implementovány v modulu Mzdy a v číselnících, které mohou obsahovat osobní údaje fyzických osob: Osoby, Kontakty, Koneční odběratelé, Odběratelé a dodavatelé, Zákazníci e-shopu a Řidiči.

Jedná se například o tyto funkce (podrobně budou vysvětleny v popisu příští verze):

  • Tlačítko Výpis pro GDPR pro vytištění evidovaných osobních údajů na žádost subjektu údajů.
  • Zákaz tisku a exportu osobních údajů neoprávněným uživatelům.
  • Výmaz osobních údajů na žádost subjektu, včetně výmazu odpovídajících záznamů v historii změn.
  • Možnost skrýt pole, která nemají být uživateli plněna – pro zmenšení rozsahu evidovaných údajů.
  • Evidence žádostí subjektů údajů (oprava, výmaz, omezení zpracování, …) pomocí událostí typu GDPR a k nim připojených elektronických příloh.
  • Nastavení přístupových práv uživatelů k událostem typu GDPR.

Doporučujeme Vám zkontrolovat, jaké osobní údaje v programu evidujete, kdo k nim má přístup, zda je skutečně potřebujete, a zda k tomu máte dle GDPR zákonný důvod.