Hromadné rozesílání zpráv

6.10.2011

Z modulu CRM (který je poskytován zdarma) systému KelSQL / KelEXPRESS je možné hromadně rozesílat zprávy prostřednictvím MS Outlooku. Zprávu lze vybrat ze šablon, nebo vytvořit novou zprávu s využitím proměnných, které do každé jednotlivé zprávy automaticky vloží údaje příjemce zprávy - např. vhodné oslovení, jméno příjemce, název firmy a mnoho dalších. Pomocí podrobného filtru snadno vyberete požadované příjemce zprávy ze všech e-mailových adres evidovaných v systému.