Mzdy od 1.2.2008

1.2.2008

Bylo opraveno zaokrouhlování základu daně v případě, že tento základ byl spočítán na stovky s desetinnými místy (např. 500.15 Kč musí být zaokrouhleno na 600,- Kč). V předchozí verzi by se tento výpočet realizoval po zaokrouhlení na celá čísla, zůstalo by tedy 500,- Kč.