Mzdy od 6.2.2008

6.2.2008

ELDP: vyměřovací základ se i v r. 2008 v ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální vyměřovací základ.
Byla doplněna nová sestava "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace list 1 od 2008", která obsahuje sloupec Dosažení MVZ.
Do sestavy Vybrané přehledy - Jmenovitý přehled hrubých mezd jsme doplnili vyměřovací základ SP a ZP vypočtený, tj. bez ohledu na dosažení maximálního vyměř.zákl.