Nemocenská od 1. 7. 2008

23.6.2008

Vážení uživatelé modulu Mzdy systémů KelWIN a KelSQL, jak jistě víte, Ústavní soud zrušil s účinností od 30. 6. 2008 institut tzv. karenční doby.
Podrobný výklad naleznete například na www.mpsv.cz/files/clanky/5413/02062008.pdf.

Pokud zaměstnanec onemocní 30. 6., zadejte v okně zadání nemoci v poli "První (1. až 3. kal. den)" 60% (místo 0%).
Pokud zaměstnanec onemocní 28. nebo 29. 6., rozdělte nemoc na dvě části. První část ukončete 29. 6. s 0% a 30. 6. zadejte pokračování nemoci s 60%.

Po uzavření mezd za červen v nabídce Nástroje - Nastavení modulu v záložce Nemoc změňte hodnotu parametru "První 3 dny proplatit" na 60%.

Na internetu jsou k dispozici upravené verze obou systémů, do kterých jsme přidali upozornění, které se zobrazí při zadání nesprávného procenta prvních 3 dnů nemoci.

O další připravované změně Vás budeme opět informovat, očekávaná účinnost je od 1. 9. 2008.