Nová verze modulu Mzdy

3.2.2012

Dle posledního výkladu Ministerstva zdravotnictví ČR (24. 1. 2012) se příjmy zaměstnance z více dohod o provedení práce (DPP) v jednom rozhodném období u jednoho zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění (ZP) nesčítají (na rozdíl od nemocenského pojištění). U každé DPP se tedy samostatně posuzuje překročení rozhodného příjmu pro účast na ZP 10.000,- Kč.

Program jsme upravili tak, aby kontroloval a upozorňoval na dosažení / nedosažení rozhodného příjmu zvlášť pro nemocenské pojištění (z úhrnu příjmů ze všech DPP) a zvlášť pro zdravotní pojištění (každá DPP samostatně).