Nové číslo účtu

15.6.2012

Důležitá informace týkající se změny bankovního spojení na naši společnost: Náš bankovní účet u Citibank bude k 31.7.2012 ZRUŠEN!

Změňte si prosím u naší firmy číslo účtu. Nový účet je u Volksbank, číslo účtu: 4200348616 / 6800.
 


Doporučené akce

 

 • V číselníku odběratelů a dodavatelů editujte firmu KELOC CS, s.r.o. a na záložce Bankovní spojení přepište starý účet na nový 4200348616 / 6800.
   
 • V seznamu přijatých faktur editujte všechny nezaplacené faktury KELOC CS, s.r.o. a v poli Bank. úč. změňte účet pomocí tlačítka .
  Případná upozornění při uložení faktur z minulých období potvrďte kliknutím na Ano.
   
 • Pokud nové přijaté faktury KELOC CS, s.r.o. tvoříte duplikací starých faktur, ujistěte se prosím před uložením nové faktury,
  že obsahuje správný bankovní účet 4200348616 / 6800.