Nový ceník KelEXPRESS - výzva pro uživatele programu KelWIN

15.2.2010

Upozorňujeme Vás na vydání nového ceníku programů KelSQL ve variantě KelEXPRESS.

Vzhledem ke stále se prohlubujícím problémům s provozem programů KelWIN pod novými operačními systémy od firmy MICROSOFT (zvláště provoz různých systémů v jedné síti) jsme se rozhodli motivovat uživatele varianty KelWIN k přechodu na Microsoftem podporovanou verzi SQL. Abychom přiblížili možnost pořídit si tento komfortní SW i menším firmám, vytvořili jsme variantu KelEXPRESS. Tento krok si vyžádal i jiný způsob licencování, který se nově přiblížil filosofii licencí KelWIN.

Objevují se zde tři varianty, omezené počtem dokladů v jednom účetním období. Zůstává však možnost zadat počty uživatelů do každého modulu zvlášť, zůstává i systém měsíčního nájmu programového vybavení. "Změkčili" jsme i pravidlo, které dosud zamezilo přihlášení dvou uživatelů v jednom dni na jednu licenci. Nově se pouze nemůže přihlásit více uživatelů na jednu licenci zároveň. Postupné přihlašování po odhlášení kolegy však nebude nijak omezeno. Omezením proti plnohodnotné variantě KelSQL je fakt, že jako datová základna může být použita pouze varianta MS SQL Express. Toto je však omezení, které menší firma nijak nepocítí. Za zmínku stojí i skutečnost, že tento SW firma Microsoft nabízí zdarma.

Věříme, že nabídnuté varianty BASIC, STANDARD a PROFI umožní přechod na KelEXPRESS i drobnějším firmám bez zvýšení nákladů. Odměnou bude bezproblémový, rychlý a bezpečný provoz, a tedy spokojený uživatel - náš cíl.

Zkuste si spočítat výši měsíčního nájmu pomocí kalkulačky v sekci Ceníky - KelEXPRESS.