PortLink - nový modul PVPOJ

16.10.2009

V programu PortLink, který slouží k odevzdávání formulářů přes Portál veřejné správy (PVS), je nyní možnost elektronického odevzdávání Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách na OSSZ.

Pokud již PortLink používáte, stačí si zakoupit a nainstalovat modul PVPOJ za cenu 300,- Kč bez DPH. Modul lze objednat přes odkaz http://www.nzservis.cz/www/portlink/objednavka.php?verze=240, nebo u nás do pátku 23. 10. 2009 e-mailem na adrese obchod@keloccs.cz.

Pověřené osoby a zastupující organizace se musí pro odesílání PVPOJ registrovat na místně příslušné OSSZ, tedy odevzdat potvrzené "Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách".
PVS přijímá e-podání s PVPOJ v rámci e-služeb důchodového pojištění. Podávající, kteří jsou na PVS již registrováni k důchodovému pojištění, se pro PVPOJ registrovat na PVS nebudou.

Postup elektronického podání v modulu Mzdy naleznete v popisu, který se Vám nabídne k přečtení po instalaci aktuální nové verze.