Pozvánka na školení pro mzdové účetní

18.6.2009

Vážení uživatelé programů KelWIN a KelSQL, firma KELOC CS Vás zve na školení pro mzdové účetní s tématem

SLEVY NA POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V PROGRAMECH KelWIN a KelSQL

Školení se budou konat v hotelu Avanti (Střední 61, Brno - Královo pole) ve dnech 27. 8. a 2. 9. 2009 od 9:30 do 12:00 a jsou určena uživatelům SW KelWIN a KelSQL, kteří mají předplaceny nové verze těchto programů pro rok 2009.

Školení budou zaměřena na aktuální změny legislativy platné od 1. 8. 2009, týkající se pojistného na sociální zabezpečení. Ukážeme si, jak v programech správně uplatňovat slevy na pojistném, probereme několik příkladů a upozorníme, na co je třeba si dát při uplatňování slev pozor, především ve sporných případech, které mohou nastat. Zmíníme se také o novelizaci v oblasti náhrad za pracovní neschopnost. Na závěr bude, jako vždy, prostor pro Vaše dotazy k dané problematice, nebo k programům KelWIN a KelSQL.

Cena jednoho školení je 672,-Kč bez DPH (800,-Kč včetně DPH), uzávěrka přihlášek je 21. 8. 2009.

Přihlášky s uvedením počtu osob posílejte na e-mail obchod@keloccs.cz. Zároveň zašlete platbu 800,- Kč za každou přihlášenou osobu na náš bankovní účet č. 8900031685 / 2600, do variabilního symbolu zadejte Vaše . Po obdržení platby Vám zašleme potvrzení přihlášky a daňový doklad k platbě.

Těšíme se na setkání.