Přehled o výši pojistného pro rok 2012

20.1.2012

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila soubor ZFO pro elektronické podání Přehledu o výši pojistného pro rok 2012, v modulu Mzdy je k dispozici od verze z 20. 1. 2012.