Půjčovna

4.11.2016

V modulu Objednávky a servis je nová volba Půjčovna, která slouží k evidenci půjčených skladových položek a umožňuje:

  • plánovat půjčení,
  • vygenerovat doklad o zaplacení zálohy,
  • vygenerovat skladové doklady – převodky mezi skladem půjčovny a pomocným skladem půjčeného.
  • Doklad o půjčení lze při vyúčtování vložit do faktury nebo paragonu.

Pro půjčovnu lze nadefinovat speciální ceník půjčovného a ceník záloh/kaucí.

 

Půjčovna