Sociální a zdravotní pojištění podnikatele v daňové evidenci

1.11.2008

Uživatelům, kteří vedou v KelWINu daňovou evidenci, připomínáme, že od 1. 1. 2008 jsou výdaje na zdravotní pojištění (kód K 50) a sociální pojištění podnikatele (kód J 49) daňově neuznatelné. V modulu Daňová evidence otevřete Číselníky – Kódy peněžního deníku a v editaci uvedených kódů přepněte hodnotu v poli Zahrnovat na N - Ne.