Stanovisko MF ČR ze dne 16. 6. 2008

20.10.2008

Ministerstvo financí upřesnilo postup při stanovení základu pro výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Při dosažení maximálního vyměřovacího základu, v letošním roce ve výši 1 034 880 Kč, se z příjmu zaměstnance nad tuto výši sociální pojištění neodvádí.
Podle stanoviska MF ČR zveřejněného dne 16. 6. 2008 je nutné pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání postupovat tak, že se pojistné na úrazové pojištění odvede z příjmů, které podléhají odvodu sociálního pojištění, avšak bez ohledu na stanovení maximálního vyměřovacího základu.
Zaměstnavatel je tedy povinen vypočítat pojistné na úrazové pojištění ze základu, který je shodný s postupem pro stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení, avšak bez ohledu na maximální vyměřovací základ.