Systém KelEXPRESS/KelSQL generuje podklady pro systém RETELA

23.5.2014

Systém KelEXPRESS/KelSQL generuje podklady pro provozovatele kolektivního systému RETELA, na nějž mohou výrobci elektrického a elektronického zařízení přenést své povinnosti vyplývající z § 37h odst. 1 c) zákona č. 7/2005 Sb.

Vygenerované podklady odpovídají položkám on-line výkazu:

On-line výkaz RETELA 


Výhody zapojení do kolektivního systému RETELA

Naším základním mottem je „respekt k potřebám našich klientů.“

 • Nejdeme v našich požadavcích nad rámec zákona – tj. neukládáme více povinností klientům než je nutné 
 • Příkladem je to, že nenutíme uvádět poplatek za historická elektrozařízení viditelně, což vítají především obchodní řetězce 
 • Zajišťujeme služby pro všech 10 kategorií, některé ve spolupráci s ostatními kolektivními systémy 
 • Máme flexibilní aktuální váhový sazebník, ve kterém vycházíme vstříc zákazníkům, aby nemuseli platit zbytečně vyšší zálohy než jaké jsou skutečné náklady na recyklaci v daném období. 
 • Snažíme se též minimalizovat administrativní zátěž našich klientů tím, že se výkaznictví provádí pouze kvartálně 
 • Náš systém je založen na komunikaci s klienty a respektování jejich zájmů. Pro každou skupinu má ustavenu tzv. Radu odpadových fondů, v jejímž rámci se scházejí povinné osoby dominantní v dané skupině a schvalují mimo jiné výši recyklačních příspěvků či dávají podněty pro další zlepšování fungování našeho kolektivního systému. 
 • Výrobce přispívá recyklačním příspěvkem, který je odvozen od množství elektrozařízení, jím skutečně uvedeného na trh v uplynulém období 
 • Celkový příspěvek se odvádí na základě čtvrtletní fakturace, a to na základě zálohových faktur (dle aktuálního váhového sazebníku) a finálních doúčtování dle skutečných nákladů v daném čtvrtletí 
 • Spojení financování nového a historického odpadu (odpad za zboží uvedeného do data 13.8.2005) 
 • Pevné zázemí v podpoře Svazem průmyslu a dopravy ČR 
 • Spolupráce s Českomoravskou komoditní burzou Kladno

 

Více informací o systému RETELA získáte na stránkách www.retela.cz