Systém KelEXPRESS/KelSQL podporuje agendu chráněných pracovních míst

20.6.2014

Modul Mzdy systému KelEXPRESS / KelSQL  podporuje agendu chráněných pracovních míst dle §75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Systém mimo jiné generuje sestavy pro Úřad práce:

  • Průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců
  • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
  • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením
  • Jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
  • Jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením

 

Pro odběratele náhradního plnění systém generuje sestavu:

  • Čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

 

Systém také počítá limit náhradního plnění poskytovatele pro následující rok.

 

Podrobné informace o zřizování chráněných pracovních míst naleznete na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zrizovani_a_vymezovani_chpm