Uplatňování DPH z faktur za rok 2011 přijatých v roce 2012

13.1.2012

Vážení uživatelé systému KelWIN, vzhledem k množícím se dotazům na uplatňování DPH z faktur za rok 2011 přijatých v roce 2012 zveřejňujeme návod, jak správně postupovat.

Předně se ujistěte, že máte v nastavení modulu Faktury přijaté v záložce DPH zapnutý parametr Měsíc DPH nastavit dle data přijetí (viz popis verze 2011.2). Faktury náležející do roku 2011 zadávejte v ročníku 2011. V hlavičce faktury vyplňte skutečné Datum přijetí (např. 10.1.2012), Datum UZP a Datum zaúčtování v roce 2011 (např. 31.12.2011). Měsíc DPH v záložce Částky a zaúčtování se automaticky nastaví na leden 2012 podle Data přijetí.

V Evidenci DPH v ročníku 2011 vznikne doklad náležející do období leden 2012. V modulu Účetnictví (nebo Daňová evidence) v ročníku 2012 spusťte Nástroje – Otevření a uzavření účetních knihPřevod nezařazených daňových dokladů z loňského roku. Kromě nepotvrzených opravných daňových dokladů (dobropisů) se do Evidence DPH (a odtud do Přiznání k DPH) roku 2012 převedou také daňové doklady k fakturám přijatým v lednu 2012.

Upozornění pro uživatele, kteří budou v přiznání k DPH za prosinec 2011 provádět vypořádání odpočtu daně v krácené výši za rok 2011 nebo dodatečné přiznání za leden 2011: nainstalujte si prosím upravenou verzi ftp://aktualizace.keloccs.cz/kelwin/SetupKelWin.exe. Do sestav za leden 2011 se chybně započítávaly i doklady náležející do evidence DPH ledna 2012. Pokud si u nás předplácíte CD, vyžádejte si prosím jeho zaslání na adrese obchod@keloc.cz (pokud se Vás tato úprava týká). Na konci ledna 2012 bude vydána nová oficiální verze KelWIN 2012.1, zahrnující především legislativní úpravy v modulu Mzdy.