Úprava účetních výkazů příspěvkových organizací

2.4.2008

Upravili jsme povinný výkaz Rozvaha pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.
Nastavení parametrů rozvahy a příslušné tiskové sestavy byly doplněny o nové řádky dle vyhlášky č. 353/2007 Sb. pro rok 2008.
V části Ke stažení je k dispozici nová verze KelWin, která obsahuje uvedené úpravy.
Příspěvkovým organizacím, na které máme kontakt, jsme rozeslali informační e-mail. Pokud jste příspěvkovou organizací
a neobdrželi jste od nás e-mail, kontaktujte nás prosím na obchod@keloccs.cz, děkujeme.