Výpočet daně na fakturách a paragonech

7.1.2009

Poslední verze roku 2008 přinesla změnu ve výpočtu DPH. Zavedli jsme zde propočet základu a daně pomocí koeficientu, aby se i případné zaokrouhlení celkové platby zpětně promítlo do základu a daně. Bohužel, při vysokých částkách pak dojde k patrnému rozdílu mezi výpočtem procentem a výpočtem s použitím koeficientu. Tento "nežádoucí efekt" nám někteří uživatelé reklamovali a my jsme uvedenou úpravu změnili. Pro výpočet nepoužijeme koeficient, který svým předepsaným zaokrouhlením na čtyři desetinná místa vyvolá tento nežádoucí efekt, ale použijeme matematicky spočítaný koeficient bez zaokrouhlení; tím je problém vyřešen.

Uživatelům KelSQL již byla úprava implementována. Pro KelWIN doporučujeme stáhnout novou verzi ze sekce "Ke stažení".