Zasílání elektronicky podepsaných faktur e-mailem

30.4.2010

Od měsíce května 2010 jsme přistoupili k zasílání našich zálohových i běžných faktur prostřednictvím e-mailu s přiloženým dokumentem ve formátu PDF, který je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném certifikátu. Daňový doklad s elektronickou značkou splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu.

Elektronickou značkou je opatřen pouze dokument PDF, daňový doklad tedy můžete archivovat bez doprovodného e-mailu. Uživatelům KelSQL doporučujeme archivovat doklady v databázi elektronických příloh, která je zdarma volitelnou součástí KelSQL. Popis založení databáze a práce s elektronickými přílohami naleznete v nápovědě k programu (F1) v kapitole Administrátor KelSQL – Elektronické přílohy.

Zasílání elektronicky podepsaných dokumentů je k dispozici všem uživatelům KelSQL, návod naleznete v popisu verze 2010.05.05.