Zvýšení VZZP státních pojištěnců od 1. 11. 2013

5.12.2013

Zákonným opatřením Senátu č. 342/2013 Sb. se s účinností od 1. 11. 2013 zvýšila částka vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro pojistné hrazené státem za tzv. státní pojištěnce z 5 355 na 5 829 Kč. Pokud zaměstnáváte více než 50% osob se zdravotním postižením, před zpracováním mezd za listopad 2013 změňte částku v nastavení modulu
Mzdy – legislativa (resp. Mzdy v programu KelWIN) v záložce Pojištění.