Docházka
Zpracování docházky
Denní rozpis docházky
Evidence průchodů
Denní rozpis docházky - editace

Modul Docházka slouží převážně k načítání dat z externích docházkových systémů (např. ANeT, Duha, RON). Načtená data lze dále zpracovávat a připravit pro export do modulu Mzdy. Modul umožňuje:

  • Definovat zaměstnancům různé typy docházky, ve kterých je možné určit pracovní dobu, minuty před začátkem a koncem pracovní doby, minuty pro zápočet do pracovní doby, určit délku přestávky a stanovit, po kolika hodinách vzniká nárok na přestávku, definovat saldo odpracované doby a přesčasy.

  • Provádět úpravy příchodů/odchodů, stanovit typy nepřítomností, rozdělit odpracovanou dobu na střediska, akce nebo zakázky aj.

  • Naplánovat počty hodin odpracovaných na střediska, akce nebo zakázky a plánované údaje srovnávat se skutečností. 

  • Načítat data z osobní evidence.

  • Generovat podklady pro modul Mzdy. 

Modul Docházka umožňuje také ruční zpracování docházky: evidenci příchodů a odchodů, celkového času dle definovaného typu docházky, evidenci přestávek, odpracovaných hodin a přesčasů.

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více