Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

 

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

 • účetní i daňové odpisy, pozastavení daňových odpisů

 • evidence drobného majetku

 • zaúčtování nejen odpisů, ale i pořízení, zvýšení ceny majetku a vyřazení

 • možnost procentuálního rozúčtování odpisů majetku na více středisek, akcí, zakázek

 • účetní odpisy (lineární, daňový, individuální odpis) i daňové odpisy (zrychlený odpis, lineární odpis, pozastavení daňového odpisu) nezávisle na sobě, možnost účetního odpisu do výše předpokládané zbytkové hodnoty

 • různé typy vyřazení majetku

 • nastavení předkontace pro vytvoření účetního dokladu při měsíčním odpisu, při zaúčtování pořízení, vyřazení, zvýšení či snížení pořizovací ceny majetku

 • inventární soupis majetku, přehled odpisů, odpisový plán, přehled aktivního, vyřazeného a odepsaného majetku, přehled technického zhodnocení a zaúčtování zvýšení ceny majetku, zápis o převzetí, vyřazovací protokol, přehled dle středisek, typů zaúčtování a odpisových skupin

 • inventarizace majetku pomocí čárových kódů

 • evidence elektronických příloh

 • tisk karty dlouhodobého majetku

 • číselníky umístění, pracovníků, středisek, typů zaúčtování, odpisových skupin, druhů drobného majetku

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku.
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více