Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

 

 • evidence přijatých faktur s automatickým zaúčtováním a zaevidováním daňového dokladu

 • běžné tuzemské faktury, finanční zálohy, zahraniční běžné i zálohové, tuzemské ve valutách, JSD...

 • rozúčtování na evidenční účty v cizí měně

 • evidence loňských a předlimitních faktur

 • opravy a storno faktur s vytvořením účetního dokladu

 • možnost vkládání více účetních dokladů k jedné faktuře

 • evidence dobropisů

 • evidence zádržného (pozastávek)
 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace a daňového dokladu k platbě

 • možnost blokace úhrady faktury

 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • společný číselník dodavatelů s možností vazby na odběratele pro všechny moduly

 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce

 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur

 • automatické vytváření účetních dokladů a jejich přenos do účetnictví

 • automatická tvorba dodacích listů z faktury

 • tisk košilky

 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled věřitelů, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav závazků ke dni

 • široký výběr tiskových sestav dle různých kritérií

 • všechny tiskové sestavy lze filtrovat dle různých parametrů a tím získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • propojení z modulu pokladna při hotovostní platbě

 • propojení z modulu banka při likvidaci bankovních výpisů

 • export a import údajů při externím zpracování faktur přijatých

 • evidence leasingů

 • možnost elektronického podepisování faktur, uvolněných k úhradě či zaúčtování

 • u faktury může být elektronická kopie originálního dokladu, např. v PDF, kdykoliv k nahlédnutí

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů.
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více