Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.
Modul faktury vydané
Faktura vydaná
Související doklady

 

 • vystavení a tisk tuzemských i zahraničních faktur, běžných, proformafaktur i finančních záloh.

 • možnost vlastního formuláře faktury, plně grafický tisk včetně možnosti využít barev a vlastního loga

 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace, podpora daňových dokladů k platbě

 • vystavení a tisk opravných daňových dokladů (dobropisů) včetně data potvrzení

 • storno faktury, zaúčtování stornodokladu

 • evidence loňských a předlimitních faktur

 • evidence zádržného (pozastávek)
 • automatická evidence daňových dokladů

 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • společný číselník odběratelů s možností vazby na dodavatele pro všechny moduly včetně evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů...)

 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce

 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur

 • vytváření šablon pro rychlou fakturaci stiskem jednoho tlačítka

 • propojení z pokladny při hotovostních platbách faktur

 • propojení modulu banky na fakturaci při likvidaci bankovních výpisů

 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled dlužníků, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav pohledávek a plateb k určitému dni

 • všechny tiskové sestavy je možno filtrovat dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • data připravená pro tisk lze exportovat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML a celé řady dalších, běžně užívaných v prostředí Windows

 • vystavení upomínek automaticky i výběrem

 • vystavení penalizačních faktur

 • vystavení proformafaktur, jejich proplacení a následná aktualizace

 • automatický přenos dokladů do účetnictví

 • automatická tvorba skladových dokladů z faktury

 • export a import údajů při externím vystavování faktur vydaných

 • automatické přeúčtování podle nového nastavení předkontací

 • tisk košilky

 • stahování aktuálních kurzů z internetu

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více