Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě.
Graf ekonomiky firmy
Modul manažer

Modul Manažer pro ekonomický software KelSQL slouží pro managery a ředitele společnosti. Slouží k reportování a vytváření sestav takřka jakýmkoliv průřezem ekonomikou firmy.

  • účetní informace - přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku za aktuální den, týden, měsíc a rok, možnost určit seznam účtů, které představují pohledávky nebo závazky

  • fakturační informace - informace o pohledávkách, závazcích a saldu získané z modulu Faktury přijaté a Faktury vydané, které jsou utříděny dle data splatnosti

  • informace o toku peněz - zobrazení stavu a toku peněz ve firmě, možnost sestavení plánovaného pohybu peněz, který se promítne do informací o toku peněz

  • finanční a ekonomické ukazatele, výsledky hospodaření, cashflow

Moduly

ekonomického systému KelSQL
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem. Více
Hotel
Kompletní rezervační hotelový systém. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě.
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více