BASIC + sklad

BASIC

účetní program včetně skladu

Účetní program KelMINI - balíček BASIC rozšířený o modul SKLAD (jednouživatelská licence) je určen zejména pro menší podnikatele vedoucí účetnictví nebo daňovou evidenci. Za příznivou cenu nabízí řadu nadstandardních funkcí.

Balíček umožňuje v jednom účetním období zpracovat

 • účetnictví - 2500 dokladů
 • přijaté faktury - 300 faktur
 • vydané faktury - 400 faktur
 • pokladna - 300 dokladů
 • banka - 600 pohybů
 • sklad - 600 dokladů

  

Systém KelMINI poroste s Vámi

Snadné rozšíření o další moduly - balíček lze snadno rozšířit o další moduly z nabídky systému KelMINI (Mzdy, Objednávky a zakázky, Cesty, Evidence majetku...)

Snadný přechod na vyšší verzi KelEXPRESS - pokud budete potřebovat zpracovávat více dokladů nebo pracovat současně více uživatelů, můžete jednoduše přejít na systém KelEXPRESS.

 

Výhody pořízení formou pravidelných ročních plateb:

 • možnost užívání systému bez nutnosti velké počáteční investice
 • užívané moduly lze pružně upravovat podle aktuálních potřeb
 • po účetní stránce se software chová jako služba (nákladová položka) – ušetříte si práci s jeho zařazováním do majetku, zhodnocováním, odpisováním a vyřazováním
 • po celou dobu užívání jsou k dispozici všechny nové verze programu zdarma
 • v ceně je zahrnuto poskytování bezplatné podpory (hot-line)

Systém KelMINI neustále aktualizujeme dle platné legislativy rozšiřujeme jeho funkcionalitu ve spolupráci s uživateli.

 

Bohatá funkcionalita

Snadný přístup k datům všech účetních období, sestavy lze převést do různých formátů (Excel, Word, PDF, HTML a dalších) , tvorba vlastních tiskových sestav, stahování kurzů ČNB z internetu, homebanking – elektronické načtení výpisů z banky a odeslání příkazů k úhradě do banky, Manažerská nadstavbaCRM pro řízení vztahů se zákazníky, hromadná fakturace včetně hromadného odesílání faktur e-mailem, hromadná rozesílka upomínek nebo odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků e-mailem, elektronické podepisování PDF dokumentů (např. faktur) a odeslání e-mailem, přehledné zobrazení všech dokladů souvisejících s označeným dokladem, evidence elektronických příloh, generování dokumentů do vlastních šablon, evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů), podpora nočních úloh, automatické zálohování dle plánu a mnohé další funkce.

 

Moderní technologie MS SQL serveru

Jádro tvoří moderní technologie založená na databázovém MS SQL serveru. Určen je pro provoz na MS SQL Express Edition*, který je od společnosti Microsoft zdarma. Tato moderní technologie nabízí:

 • Vysokou rychlost a stabilitu provozu
 • Vysokou míru zabezpečení dat proti neoprávněným uživatelským zásahům
 • Vysokou spolehlivost uložení dat i při různých selháních výpočetní techniky

  

*MS SQL Server Express edition 

KelEXPRESS je založen na architektuře klient-server a podmínkou je instalace databázového jádra MS SQL Server 2005 nebo vyššího, avšak vždy pouze Express ediceVýhodou MS SQL Express je skutečnost, že je od společnosti Microsoft k dispozici zdarma. Má však následující omezení:

 • celková velikost ukládaných dat maximálně 4 GB/10GB
 • dokáže využít pouze jeden procesor
 • maximálně využívá 1 GB operační paměti

Cena balíčku je uvedena bez DPH. Více informací se dozvíte v našem ceníku.

 

Konfigurace balíčku BASIC + sklad

Modul / verze Cena bez DPH
Účetnictví 21 Kč měsíčně
Faktury přijaté 35 Kč měsíčně
Faktury vydané 35 Kč měsíčně
Pokladna 14 Kč měsíčně
Banka 28 Kč měsíčně
Sklad 56 Kč měsíčně
(Σ celkem) (189 Kč měsíčně)
CENA BALÍČKU bez DPH 2.268 Kč ročně
Balíček BASIC + sklad
zahrnuje tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Balíček BASIC + sklad
můžete doplnit o tyto moduly
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Informace k objednávce: