Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky.

 

 • vedení libovolného počtu bankovních účtů korunových i devizových

 • načtení výpisů z banky (ABO), případná editace těchto bankovních dokladů

 • ruční zadávání bankovních výpisů

 • automatické i ruční spárování bankovních dokladů s fakturami přijatými a vydanými

 • automatické i ruční doúčtování nespárovaných položek (úroků, poplatků, výběrů...)

 • možnost proplacení více faktur kumulovanou platbou

 • okamžitý přehled o stavech na účtech

 • tisk bankovní knihy, výpisů z účtu, košilek

 • možnost filtrace tiskových sestav dle různých parametrů, jíž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • vystavení a tisk návrhů zápočtů, zaúčtování

 • proplácení faktur zápočty, případně jinými způsoby

 • vystavování příkazů k úhradě na faktury přijaté, faktury vydané - dobropisy a ostatní platby

 • plánované příkazy k úhradě

 • evidence a editace vystavených příkazů k úhradě (možnost opakovaného odeslání do banky)

 • odeslání příkazů k úhradě do banky, tisk příkazů k úhradě

 • společné číselníky pro všechny moduly

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky.
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více