Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

 

 • evidence přijatých faktur s automatickým zaúčtováním a zaevidováním daňového dokladu

 • běžné tuzemské faktury, finanční zálohy, zahraniční běžné i zálohové, tuzemské ve valutách, JSD...

 • rozúčtování na evidenční účty v cizí měně

 • evidence loňských a předlimitních faktur

 • opravy a storno faktur s vytvořením účetního dokladu

 • možnost vkládání více účetních dokladů k jedné faktuře

 • evidence dobropisů

 • evidence zádržného (pozastávek)
 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace a daňového dokladu k platbě

 • možnost blokace úhrady faktury

 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • společný číselník dodavatelů s možností vazby na odběratele pro všechny moduly

 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce

 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur

 • automatické vytváření účetních dokladů a jejich přenos do účetnictví

 • automatická tvorba dodacích listů z faktury

 • tisk košilky

 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled věřitelů, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav závazků ke dni

 • široký výběr tiskových sestav dle různých kritérií

 • všechny tiskové sestavy lze filtrovat dle různých parametrů a tím získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • propojení z modulu pokladna při hotovostní platbě

 • propojení z modulu banka při likvidaci bankovních výpisů

 • export a import údajů při externím zpracování faktur přijatých

 • evidence leasingů

 • možnost elektronického podepisování faktur, uvolněných k úhradě či zaúčtování

 • u faktury může být elektronická kopie originálního dokladu, např. v PDF, kdykoliv k nahlédnutí

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů.
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více