Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.

Modul Kasa je nadstavbou nad modulem Sklad a zajišťuje přímý prodej naskladněného zboží za hotové.

  • prodej na paragon

  • vedení libovolného počtu kas

  • vedení deníku kasy

  • plné propojení s modulem Sklad

  • EET (Elektronická Evidence Tržeb)

  • Propojení s platebními terminály bank

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více