Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

 

 • vedení libovolného počtu pokladen korunových i valutových
 • evidence a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů

 • možnost pokladní doklad ihned nebo dodatečně zaúčtovat, opravit a vytisknout

 • snadná práce přímo s pokladním deníkem (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • přímé proplacení nejen jednotlivých faktur, ale i možnost proplatit kumulovanou platbou více faktur

 • pokladní deník, pokladní kniha

 • tisk pokladních dokladů, tisk košilek v některé z dodaných grafických podob, nebo vlastním formulářem

 • možnost použití číselníku standardních předkontací pro rychlé vkládání dokladů včetně správného automatického zaúčtování

 • valutová pokladna, rozúčtování dokladů dle aktuálního kurzu

 • hromadný tisk pokladních dokladů dle libovolných filtrů

 • evidence vrácení DPH zahraničním zákazníkům

 • tranzit pokladních dokladů při externím zpracování pokladny

 • práce s číselníky, které jsou společné pro všechny moduly

 • EET (Elektronická Evidence Tržeb)

 

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více