Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

 

 • evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, možnost snadných oprav včetně výdeje z prázdného skladu

 • číselník zboží (materiálu) s možností členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní

 • další členění dle číselníku sortimentu

 • inventura po skladech, po oddílech, po regálech

 • inventurní soupisy včetně podpory čteček či tisku čárových kódů

 • podklady pro INTRASTAT, komunikace s aplikací IDES i IntrastatOnLine

 • možnost uložit název zboží vedle češtiny i německy a anglicky

 • automatické rozpouštění dodatečných nákladů (doprava, clo...)

 • zadávání nákupů ze zahraničí v cizí měně (automatický přepočet kurzem)

 • automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek

 • prodej ze skladu přímo z modulu Faktury vydané, případně Kasa

 • číselník dodavatelů - odběratelů, skladů, středisek, zakázek, akcí, typů zaúčtování, služeb...

 • prodejní ceník - podpora dealerských cen i množstevních slev vyjádřených jak procentem, tak přímo zadanou cenou, možnost sortimentních slev dle odběratelů

 • nastavení účtů pro zaúčtování příjmových a výdejových dokladů, dokladů přecenění a převodek

 • okamžitý přehled o stavu zboží (materiálu) na vybraném skladě, na všech skladech celkem, výpis posledních dodavatelů, odběratelů, objednávek

 • přehledy o kritických stavech udávajících hodnoty jednotlivých materiálů pod hranicí minima, nad hranicí maxima, termíny pro objednání, záporné stavy a položky bez pohybu

 • propracovaná tvorba ceníků, možnost hromadných úprav cen i dle sortimentů včetně exportu a importu z/do Excelu

 • systém prodeje z konsignačních skladů, komisní prodej

 • tiskové sestavy: tisk jednotlivých dokladů, skladové karty, inventurního seznamu, ceníku, porovnání prodejů s loňským rokem…

 • možnost filtrovat všechny tiskové sestavy dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • ocenění skladů dle období, orientační zisky dle skladových karet, dodacích listů, odběratelů

 • zásobování - tisk příjmů a výdejů

 • možnost tisku čárových kódů/štítků na laserových/klasických nebo specializovaných tiskárnách

 • načítání položek pomocí čteček, např. off-line, rádiové či z Excelu do skladových dokladů, podpora i čárových kódů u balení

 • evidence a tvorba podkladů recyklací pro fy. EkoBat, EkoLamp, produkce obalů…

 • podpora elektronických příloh u skladových karet, např. obrázek, excelový sešit atd., včetně možnosti tisku

 • evidence výrobních čísel

 • tvorba makrokaret/skladových skupin, např. PC komplet s možností rozpadu do n-úrovně včetně možnosti objednání podpoložek pod zadaným stavem

 • přidávání nových skladových karet z Excelu, možnost hromadných úprav skladových karet v Excelu a zpětného načtení

 • možnost definice parametrů skladové karty, např. spotřeba/příkon [W], barva, velikost, rychlost atd., lze exportovat do Excelu a zpět

 • podpora zadávání dvojitých množství, např. pro zlatnictví, masný průmysl nebo zemědělství

 • zaznamenání nákupních cen či ceníků od různých dodavatelů

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur.
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více