KelWIN

účetní program pro malé firmy


Prodej programu KelWIN byl 
ukončen dne 10.4.2014.

Využijte nabídky systému KelMINI nebo KelEXPRESS.


Informace pro uživatele programu KelWIN:

Technická a legislativní podpora programu KelWIN byla ukončena 31.12.2015. Nabízíme Vám přechod na nástupce systému KelWIN  - systém KelEXPRESS. Uživatelské rozhraní a způsob práce je shodný se systémem KelWIN, takže není nutné měnit zaběhané pracovní postupy (není potřeba přeškolení). 

Při přechodu lze do nového systému KelEXPRESS převést veškerá data ze systému KelWIN, takže můžete plynule pokračovat v práci.

KelWIN

 

Důvody ukončení prodeje programu KelWIN

Program KelWIN používá jako úložiště dat soubory typu DBF. Jedná se o technologii starou více než 25 let. Její vývoj je již ukončen a v současné době společnost Microsoft začíná soubory DBF úplně vyřazovat ze svého portfolia podporovaných technologií.

Chybějící podpora  se začala projevovat v různých oblastech – omezená možnost používání programu KelWIN v síťovém prostředí s různými verzemi operačního systému Windows, nedostatečná odolnost proti výpadkům síťového připojení, výpadkům napájení apod. Bezpečnost dat DBF souborů také neodpovídá současné úrovni – data je možné snadno smazat nebo zkopírovat (odcizit).

Vzhledem k výše uvedeným důvodům byl prodej programu KelWIN dne 10.4.2014 ukončen. 

Přímým nástupcem programu KelWIN je systém nové generace KelMINIKelEXPRESS / KelSQL, postavený na databázi MS SQL.

 

Informace pro stávající uživatele systému KelWIN

Technická a legislativní podpora programu KelWIN bude ukončena nejpozději do konce roku 2015. Nabízíme Vám proto přechod na nástupce systému KelWIN  - systém KelEXPRESS. Uživatelské rozhraní a způsob práce je shodný se systémem KelWIN, takže není nutné měnit zaběhané pracovní postupy (není potřeba přeškolení). 

Při přechodu na systém KelEXPRESS lze do nového systému převést veškerá data ze systému KelWIN, takže můžete téměř plynule pokračovat v práci.

Pokud máte zájem o konkrétní nabídku, kontaktujte nás.

 

 

 

 

Moduly

systému KelWIN
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky, zakázky a servis
Evidence přijatých i vystavených objednávek, evidence servisních listů. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Manažer
Účetní a fakturační informace v grafické podobě. Více