BASIC

BASIC

účetní software - základní moduly

Balíček KelEXPRESS BASIC je určen pro malé firmy. Kromě bohaté základní funkčnosti nabízí řadu nadstandardních funkcí.

Účetní software KelEXPRESS nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku dle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice. Jeho příznivá cena nezatíží Váš rozpočet a pomůže zefektivnit firemní procesy.

Balíček BASIC umožňuje v jednom účetním období zpracovat

 • účetnictví - 3500 dokladů
 • přijaté faktury - 600 faktur
 • vydané faktury - 800 faktur
 • pokladna - 500 dokladů
 • banka - 1200 pohybů

Cena balíčku je stanovena pro jednoho uživatele v každém modulu - současně tak může v systému pracovat až 5 uživatelů (každý v jiném modulu). Potřebujete, aby v některém modulu pracovalo současně více uživatelů? Můžete využít náš kompletní ceník pro individuální konfiguraci na míru, nebo svůj požadavek vložte do poznámky při objednávce.

 

Bohatá funkcionalita

Snadný přístup k datům všech účetních období, sestavy lze převést do různých formátů (Excel, Word, PDF, HTML a dalších) , tvorba vlastních tiskových sestav, stahování kurzů ČNB z internetu, homebanking – elektronické načtení výpisů z banky a odeslání příkazů k úhradě do banky, Manažerská nadstavbaCRM pro řízení vztahů se zákazníky, hromadná fakturace včetně hromadného odesílání faktur e-mailem, hromadná rozesílka upomínek nebo odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků e-mailem, elektronické podepisování PDF dokumentů (např. faktur) a odeslání e-mailem, přehledné zobrazení všech dokladů souvisejících s označeným dokladem, detailní nastavení přístupových práv uživatelů, evidence elektronických příloh, generování dokumentů do vlastních šablon, evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů), podpora nočních úloh, automatické zálohování dle plánu a mnohé další funkce.

 

Moderní technologie MS SQL serveru

Jádro tvoří moderní technologie založená na databázovém MS SQL serveru. Určen je pro provoz na MS SQL Express Edition*, který je od společnosti Microsoft zdarma. Tato moderní technologie nabízí:

 • Vysokou rychlost a stabilitu provozu
 • Vysokou míru zabezpečení dat proti neoprávněným uživatelským zásahům
 • Vysokou spolehlivost uložení dat i při různých selháních výpočetní techniky

 

Náš systém KelEXPRESS poroste s Vámi

Snadné rozšíření o další moduly - balíček BASIC lze snadno rozšířit o další moduly z nabídky systému KelEXPRESS. 

Snadný přechod na vyšší verzi - pokud budete potřebovat zpracovávat více dokladů, můžete jednoduše přejít na vyšší verzi STANDARD nebo PROFI. Rozdíl mezi jednotlivými verzemi je pouze v počtech dokladů, které lze zpracovat v jednom účetním období, funkčnost není nijak omezena.  

 

Výhody pořízení formou pravidelných plateb:

 • možnost užívání systému bez nutnosti velké počáteční investice
 • užívané moduly i počet licencí lze pružně upravovat podle aktuálních potřeb a skutečného počtu uživatelů (např. při zeštíhlování nebo rozšiřování firmy)
 • po účetní stránce se software chová jako služba (nákladová položka) – ušetříte si práci s jeho zařazováním do majetku, zhodnocováním, odpisováním a vyřazováním
 • po celou dobu užívání jsou k dispozici všechny nové verze programu zdarma
 • v ceně je zahrnuto poskytování bezplatné podpory (hot-line)
 • platit můžete měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně

Systém KelEXPRESS neustále aktualizujeme dle platné legislativy rozšiřujeme jeho funkcionalitu ve spolupráci s uživateli.

 

*MS SQL Server Express edition 

KelEXPRESS je založen na architektuře klient-server a podmínkou je instalace databázového jádra MS SQL Server 2005 nebo vyššího, avšak vždy pouze Express ediceVýhodou MS SQL Express je skutečnost, že je od společnosti Microsoft k dispozici zdarma. Má však následující omezení:

 • celková velikost ukládaných dat maximálně 4 GB/10GB
 • dokáže využít pouze jeden procesor
 • maximálně využívá 1 GB operační paměti

Cena balíčku je uvedena bez DPH. Více informací se dozvíte v našem ceníku.

 

Konfigurace balíčku BASIC

Modul / verze Cena bez DPH
Účetnictví BASIC 45 Kč
Faktury přijaté BASIC 75 Kč
Faktury vydané BASIC 75 Kč
Pokladna BASIC 30 Kč
Banka BASIC 60 Kč
CENA BALÍČKU bez DPH 285 měsíčně
Balíček BASIC
zahrnuje tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Balíček BASIC
můžete doplnit o tyto moduly
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem Více
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
Informace k objednávce: