Restaurace Restaurace

Restaurace

Systém pro řízení restaurace

Tento balíček je připraven pro provozovatele gastronomických zařízení, kteří ocení funkce jakými jsou například:

  • uspořádání stolů v software přímo podle rozložení stolů v restauraci
  • ovládání pomocí dotykové obrazovky
  • tvorba účtů ke stolu nebo přímo na zákazníka (vč. otevřených účtů pro štamgasty)
  • možnost plateb kartou, hotově nebo na fakturu
  • možnost provázání s modulem Hotel (platby na pokoj, ...)
  • tisk dokladů včetně loga a obrázků nebo na speciální paragonové tiskárně
  • číselník receptur, sledování skladu kuchyně a restaurace
  • automatické posílání objednávek z restaurace do kuchyně a tisk bonů
  • EET (Elektronická Evidence Tržeb)
  • více informací naleznete v popisu modulu Restaurace

Balíček je konfigurován pro řízení provozu menší restaurace (provoz na jednom počítači).  Zahrnuje modul Restaurace (do 30.000 vystavených účtenek za účetní období) a modul Sklad (do 3.500 dokladů za účetní období).

V případě, že pro svou práci potřebujete konfiguraci systému upravit, můžete tak učinit podle vlastních představ v sekci ceník ekonomického softwaru KelEXPRESS.

Systém umožňuje napojení na běžně používané vybavení restaurací (hardware): dotykové displeje, tiskárny paragonů, pokladní zásuvky apod.

Poznámka: Hardware není součástí dodávky balíčku Restaurace. Lze jej běžně zakoupit u specializovaných dodavatelů.

 

Restaurace - objednávkový systém

 

Restaurace - rozložení stolů

 

Cena balíčku je uvedena bez DPH, zahrnuje UPGRADE a HOT-LINE.

 

Konfigurace balíčku Restaurace

Modul / verze Cena bez DPH
Sklad STANDARD 260 Kč měsíčně
Restaurace STANDARD 195 Kč měsíčně
CENA BALÍČKU bez DPH 455 Kč měsíčně
Balíček Restaurace
zahrnuje tyto moduly
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
Balíček Restaurace
můžete doplnit o tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Informace k objednávce: