Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.
Objednávky dopravy
Objednávka dopravy - editace
Objednávka dopravy - editace
Prohlídky
Prohlídky - editace
Seznam rozvážek
Definování varianty trasy - editace
Zobrazení trasy na mapě
Kontrolování rozvážek
Generování faktur z rozvážek
Související doklady

Modul slouží pro zpracování objednávek na dopravu zajišťovanou buď vlastními zdroji, nebo externě. Součástí modulu je i plánování rozvážek včetně rozvážkových tras.

 • Možnost definovat si trasy s dodacími místy. Trasy lze definovat i ve variantách (pondělí .. neděle, svátky). 

 • Možnost přeplánovat trasy/nadefinovat si speciální rozvážky platné jen jeden den (např. z důvodu Vánoc nebo Velikonoc, kdy bývají speciální rozvozy). 

 • Trasy lze zobrazit na mapě (google maps) s výpočtem km

 • Možnost zadat poznámku u dodacího místa (např. musí se vyložit před 6h).

 • Pro stálého odběratele lze nadefinovat trvalou objednávku na rozvoz (např. každou středu dovezte tyto výrobky/zboží). Program podporuje i slučování/nahrazení  trvalých objednávek s aktuální objednávkou na daný den.

 • Objednávky lze načítat automaticky i od obchodních řetězců pomocí formátu EDI v české i zahraniční měně. 

 • Rozvážek lze definovat více na jeden den.

 • Plné propojení na vaše ceníky (podporujeme akční ceníky v různých měnách, dealerské, množstevní slevy…). Před samotnou rozvážkou se kontroluje cena položek rozvážek. V případě potřeby se rozvážky přecení dle aktuálních ceníků a odběratelů podle termínu dodání.

 • Po zadání položek se automaticky navrhne počet palet a přepravek pro danou objednávku (návrh je možné ručně změnit).

 • Lze evidovat palety (příjem/výdej dle dodacího místa), možnost různě oceňovat palety a obaly dle odběratele. 

 • Podpora tisku SSCC štítků na palety s exspiracemi výrobků, tisk štítků na palety …

 • U objednávky lze evidovat stavy např. zadáno, rozvoz, kontrola, fakturace apod.

 • Po návratu řidiče s potvrzenými dodacími listy lze objednávku upravit dle skutečně dodaného zboží, zaevidovat počet palet vydaných a přijatých od odběratele.

 • U odběratelů lze určit interval fakturace (od hotovosti/ihned po fakturaci po týdnech/měsících/dekádně na centrálu či dodací místo). Dle objednávek se při rozvozu generují automaticky výdejky ve skladu dle objednávky, po kontrole se generují automaticky faktury vydané. Fakturace podporuje i slučování objednávek/položek více objednávek v rámci faktury. Faktury lze odesílat ve formátu EDI/PDF s elektronickým podpisem nebo klasicky poštou.

 • Podpora hromadného tisku dodacích listů dle tras, plachty řidiče, sumarizace produkce, množství výrobků a v jakém balení.

 • Mnoho podpůrných sestav pro vyhodnocení odběrů, evidenci palet.

 • Možnost načtení dat z externího programu Lupus.

 • Možnost výměny řidiče či auta uprostřed cesty.

 • Evidence pneumatik obutých na vozidlech (včetně rezervních).

 • Tisková sestava podkladu výkonů řidičů pro mzdy.

 • Více nakládek a vykládek v průběhu jedné zakázky.

Moduly

účetního software KelEXPRESS
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem Více
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Manažer
Účetní a fakturační informace, tok peněz Více