Program pro účetní firmy Program pro účetní firmy

Program pro účetní firmy

Kompletní vedení účetnictví pro neomezený počet firem

Balíček určený pro účetní a auditorské firmy, které vedou účetnictví nebo daňovou evidenci pro více firem.

Balíček je konfigurován tak, aby umožnoval kompletní zpracování účetní agendy pro neomezený počet firem. Uživatelé mají přístup do následujících modulů:

  • Účetnictví (do 12.000 účetních dokladů za účetní období pro každou firmu) 

  • Faktury přijaté (do 1.500 faktur za účetní období pro každou firmu)

  • Faktury vydané (do 2.000 faktur za účetní období pro každou firmu)

  • Pokladna (do 1.500 pokladních dokladů za účetní období pro každou firmu)

  • Banka (do 3.500 položek bankovních výpisů za účetní období pro každou firmu)

  • Majetek (do 30 ks odpisovaného majetku za účetní období pro každou firmu)

  • Mzdy (do 20ti zpracovávaných pracovních poměrů v měsíci pro každou firmu)

 

Videoukázky naleznete zde.

 

Konfigurace balíčku Účetní firma

Tento balíček je konfigurován tak, aby umožnoval kompletní zpracování účetní agendy pro neomezený počet firem. Cena balíčku je stanovena pro jednoho uživatele (účetní).

V případě, že pro svou práci potřebujete konfiguraci systému upravit, můžete tak učinit podle vlastních představ v ceníku ekonomického software KelEXPRESS.

 

Cena balíčku je uvedena bez DPH, zahrnuje UPGRADE a HOT-LINE.

 

Konfigurace balíčku Program pro účetní firmy

Modul / verze Cena bez DPH
Účetnictví STANDARD 97,50 Kč měsíčně
Faktury přijaté STANDARD 162,50 Kč měsíčně
Faktury vydané STANDARD 162,50 Kč měsíčně
Pokladna STANDARD 65 Kč měsíčně
Banka STANDARD 130 Kč měsíčně
Majetek STANDARD 97,50 Kč měsíčně
Mzdy STANDARD 325 Kč měsíčně
CENA BALÍČKU bez DPH 1 040 Kč měsíčně
Balíček Program pro účetní firmy
zahrnuje tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Balíček Program pro účetní firmy
můžete doplnit o tyto moduly
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem Více
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Manažer
Účetní a fakturační informace, tok peněz Více
Informace k objednávce: