Řízení výroby Řízení výroby

Řízení výroby

Software pro výrobní firmy

Řízení výroby KelEXPRESS zajišťuje kompletní administraci zakázkové výroby malých a středních firem.

Poskytuje uživatelům podporu od nabídky zákazníkovi (objednávky od zákazníka) přes přípravu výrobyrezervace materiálu a vlastní řízení výrobního procesu až po expedici. Umožňuje sledovat a porovnávat plánované výrobní náklady se skutečnými, provádět operativní změny ve výrobním procesu, poskytuje okamžitý přehled o nedokončené výrobě či stavu zásob.

Můžete ho používat samostatně nebo využít výhod plynoucích z propojení s ostatními moduly systému KelEXPRESS a pořídit si kompletní systém včetně účetních modulů a mzdové agendy.

Systém nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku dle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice.

 • evidence objednávek výrobků, zabezpečení materiálu, naplánování a optimalizace využití výrobních kapacit dle priorit zakázek, evidence plnění výroby, vyskladnění materiálu, naskladnění hotových výrobků, vyhodnocení výrobního procesu
 • důraz je kladen na automatizaci procesů, vždy však s možností operativního zásahu uživatele
 • technologické postupy včetně kooperací, kusovníky, kalkulace, dodatečné náklady, evidence výkresů, dokumentů, tabulek a souborů
 • podpora více technologických postupů pro jeden výrobek
 • možnost změny technologického postupu u rozpracovaného výrobku (např. špatné zadání postupu, zapomenutí pracovní operace, apod.)
 • evidence pracovníků a výrobních operací, stanovení úkolové mzdy za jednotlivé operace
 • evidence pracovišť (včetně kooperací) a jejich kapacity (v období dovolených, výluk, oprav zařízení, atd.)
 • tvorba nabídek, poptávek, objednávek
 • objednávky materiálu na základě vyhodnocení aktuální potřeby nebo stanoveného minima
 • sledování stavů objednávek a rozpracovanosti jednotlivých výrobků
 • plné propojení na skladové hospodářství, fakturaci a účetnictví
 • jednoduché generování skladových dokladů pro výdej materiálu/polotovarů a příjem hotových výrobků jedním tlačítkem
 • jednoduché odvody po provedení operace pracovníkem
 • automatické odvody vyjmenovaných pracovišť
 • kontrola, zda všechny operace byly odvedeny
 • evidence výrobních čísel/šarží u výrobků i materiálu
 • možnost tisku výrobních čísel na speciálních tiskárnách
 • vyhodnocení vytížení výrobních kapacit s možností grafického zobrazení
 • vyhodnocení nákladů, rozpracovanosti, pracovníků, pracovišť, období aj.
 • porovnání skutečného a stanoveného času výrobních operací
 • porovnání kalkulované/skutečné/fakturované ceny výrobků

 

Tento balíček je konfigurován tak, aby umožňoval řízení výroby a skladového hospodářství. Obsahuje přístup do modulů Sklady, Objednávky a Výroba pro jednoho uživatele bez omezení počtu dokladů.

Systém si můžete nakonfigurovat podle vlastních představ v sekci ceník systému KelEXPRESS.

Cena balíčku je uvedena bez DPH, zahrnuje UPGRADE a HOT-LINE.

Pokud potřebujete poradit s volbou správné konfigurace systému, kontaktujte nás.

Konfigurace balíčku Řízení výroby

Modul / verze Cena bez DPH
Sklad PROFI 400 Kč měsíčně
Objednávky PROFI 150 Kč měsíčně
Výroba PROFI 300 Kč měsíčně
CENA BALÍČKU bez DPH 850 Kč měsíčně
Balíček Řízení výroby
zahrnuje tyto moduly
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem Více
Balíček Řízení výroby
můžete doplnit o tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Informace k objednávce: