Skladová evidence Skladová evidence

Skladová evidence

Software pro řízení skladů

Skladové hospodářství KelEXPRESS je vhodné pro obchodní i výrobní společnosti. Umožňuje vést neomezený počet skladů včetně skladových umístění, poskytuje okamžitý přehled o stavu zboží či materiálu včetně rezervovaných položek, tvorbu různých ceníků, hromadné úpravy cen apod.  Můžete ho používat samostatně nebo využít výhod plynoucích z propojení s ostatními moduly systému KelEXPRESS.

Systém nabízíme k užívání za cenu pravidelného měsíčního poplatku dle rozsahu poskytované licence. Platíte jenom to, co opravdu potřebujete, bez vysoké počáteční investice.

 

 • evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, možnost snadných oprav včetně výdeje z prázdného skladu

 • číselník zboží (materiálu) s možností členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní

 • další členění dle číselníku sortimentu

 • inventura po skladech, po oddílech, po regálech

 • inventurní soupisy včetně podpory čteček či tisku čárových kódů

 • podklady pro INTRASTAT, komunikace s aplikací IDES i IntrastatOnLine

 • možnost uložit název zboží vedle češtiny i německy a anglicky

 • automatické rozpouštění dodatečných nákladů (doprava, clo...)

 • zadávání nákupů ze zahraničí v cizí měně (automatický přepočet kurzem)

 • automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek

 • prodej ze skladu přímo z modulu Faktury vydané, případně Kasa

 • číselník dodavatelů - odběratelů, skladů, středisek, zakázek, akcí, typů zaúčtování, služeb...

 • prodejní ceník - podpora dealerských cen i množstevních slev vyjádřených jak procentem, tak přímo zadanou cenou, možnost sortimentních slev dle odběratelů

 • nastavení účtů pro zaúčtování příjmových a výdejových dokladů, dokladů přecenění a převodek

 • okamžitý přehled o stavu zboží (materiálu) na vybraném skladě, na všech skladech celkem, výpis posledních dodavatelů, odběratelů, objednávek

 • přehledy o kritických stavech udávajících hodnoty jednotlivých materiálů pod hranicí minima, nad hranicí maxima, termíny pro objednání, záporné stavy a položky bez pohybu

 • propracovaná tvorba ceníků, možnost hromadných úprav cen i dle sortimentů včetně exportu a importu z/do Excelu

 • systém prodeje z konsignačních skladů, komisní prodej

 • tiskové sestavy: tisk jednotlivých dokladů, skladové karty, inventurního seznamu, ceníku, porovnání prodejů s loňským rokem…

 • možnost filtrovat všechny tiskové sestavy dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • ocenění skladů dle období, orientační zisky dle skladových karet, dodacích listů, odběratelů

 • zásobování - tisk příjmů a výdejů

 • možnost tisku čárových kódů/štítků na laserových/klasických nebo specializovaných tiskárnách

 • načítání položek pomocí čteček, např. off-line, rádiové či z Excelu do skladových dokladů, podpora i čárových kódů u balení

 • evidence a tvorba podkladů recyklací pro fy. EkoBat, EkoLamp, produkce obalů…

 • podpora elektronických příloh u skladových karet, např. obrázek, excelový sešit atd., včetně možnosti tisku

 • evidence výrobních čísel

 • tvorba makrokaret/skladových skupin, např. PC komplet s možností rozpadu do n-úrovně včetně možnosti objednání podpoložek pod zadaným stavem

 • přidávání nových skladových karet z Excelu, možnost hromadných úprav skladových karet v Excelu a zpětného načtení

 • možnost definice parametrů skladové karty, např. spotřeba/příkon [W], barva, velikost, rychlost atd., lze exportovat do Excelu a zpět

 • podpora zadávání dvojitých množství, např. pro zlatnictví, masný průmysl nebo zemědělství

 • zaznamenání nákupních cen či ceníků od různých dodavatelů

 

Tento balíček je konfigurován tak, aby umožňoval vedení skladové evidence a skladového hospodářství. Uživatelé mají přístup do modulů Sklady Objednávky bez omezení počtu dokladů.

Systém si můžete nakonfigurovat podle vlastních představ v sekci ceník systému KelEXPRESS.

Cena balíčku je uvedena bez DPH, zahrnuje UPGRADE a HOT-LINE.

Pokud potřebujete poradit s volbou správné konfigurace systému, kontaktujte nás.

Konfigurace balíčku Skladová evidence

Modul / verze Cena bez DPH
Sklad PROFI 400 Kč měsíčně
Objednávky PROFI 150 Kč měsíčně
CENA BALÍČKU bez DPH 550 Kč měsíčně
Balíček Skladová evidence
zahrnuje tyto moduly
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Balíček Skladová evidence
můžete doplnit o tyto moduly
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH. Více
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Informace k objednávce: