Menu

Antivirus C

30. 6. 2020

Zákon č. 300/2020 Sb. umožňuje firmám, které splňují podmínky dle § 2, snížit vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatele (VZSP) za červen, červenec a srpen 2020.

V našich programech ve verzi 2020.06.30 jsou k dispozici údaje ke zjištění splnění podmínek dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c). a výpočet nároku na snížení VZSP. Podrobné informace naleznete v popisu nové verze.

Informace o prominutí pojistného naleznete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C nebo
https://www.cssz.cz/web/cz/-/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky.

Fiza   Microsoft