Menu

Aktuality

VZZP za státní pojištěnce pro zaměstnavatele s >50% osob se zdravotním postižením

9. 9. 2022

S účinností od 1. 9. 2022 se zákonem 260/2022 Sb. snižuje částka vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro pojistné hrazené státem za tzv. státní pojištěnce ze 14 570 Kč na 11 014 Kč.

Navýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10%

9. 9. 2022

Dne 1. 9. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mj. mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2022

9. 9. 2022

S účinností od 1. 7. 2022 bylo novelizováno ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, týkající se bezplatného poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely.

Životní minimum a základní nezabavitelná částka od 1. 7. 2022

29. 7. 2022

Dle nařízení vlády 204/2022 Sb. ze dne 29.6.2022 se zvyšuje částka životního minima jednotlivce na 4 620 Kč s platností od 1. 7. 2022. Tím se zvyšuje také základní nezabavitelná částka (ZNČ) na osobu povinného na 9 416,25 Kč a na každou vyživovanou osobu 3 138,75 Kč.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022

20. 6. 2022

Dle stanoviska Nejvyššího soudu se zvyšují normativní náklady na bydlení pro rok 2022 na 7 935 Kč. Tím se zvyšuje také základní nezabavitelná částka (ZNČ) na osobu povinného na 9 138.75 Kč a na každou vyživovanou osobu 3 046.25 Kč.

Výpočet maximálního možného nároku na dovolenou mezi MD a RD

10. 6. 2022

V editaci pracovního poměru je nově výpočet maximálního možného nároku na dovolenou mezi mateřskou dovolenou (MD) a rodičovskou dovolenou (RD), který do odpracované doby pro nárok na dovolenou započítává i samotné čerpání dovolené mezi MD a RD.

Exekuce – paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy

25. 4. 2022

Od 1. 1. 2022 má plátce mzdy nárok na paušální náhradu nákladů, pokud provádí srážky ze mzdy povinného. Náhrada činí maximálně 50,- Kč za zaměstnance bez ohledu na počet exekucí, a nesmí přesáhnout 1/3 celkové sražené částky.

Nefunkční telefonní čísla ve dnech 20. – 21. 4. 2022

13. 4. 2022

Ve dnech 20. – 21. 4. 2022 v naší firmě nebudou fungovat telefony. V této době nás můžete kontaktovat mailem (hotline@keloc-software.cz, obchod@keloc-software.cz) nebo na mobilních číslech 731 339 276, 737 250 194 a 737 250 193. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022

8. 4. 2022

Od 1. 4. 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání resp. při skončení zaměstnání upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022). Důvodem úpravy formuláře je nově sběr údajů pro potřeby Úřadu práce ČR při skončení zaměstnání.

Nezabavitelná částka v roce 2022

4. 3. 2022

Pozorně sledujeme aktuální vývoj protichůdných názorů na výši nezabavitelné částky pro výpočet exekucí v roce 2022. V našem programu při výpočtu exekucí uplatňujeme standardní (nenavýšenou) nezabavitelnou částku vycházející z § 26 zákona č. 117/1995 Sb.

Fiza   Microsoft