Menu

Aktuality

Přechod na nový ARES umístěný na doméně gov.cz

3. 10. 2023

Dle oznámení Ministerstva financí České republiky byl spuštěn pilotní provoz nového informačního systému ARES, který je dostupný na adrese „ares.gov.cz“. Původní i modernizovaný systém bude provozován souběžně do 31. 10. 2023, pak bude provoz ARESu na původním serveru ukončen.

Změny v informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru

3. 10. 2023

Od 1. 10. 2023 dochází ke změnám v informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel má nyní tuto povinnost i při vzniku právního vztahu založeného DPP nebo DPČ.

Legislativní úpravy v lednové verzi našich programů

7. 2. 2023

Nová verze mezd (2023.01.30) obsahuje legislativu pro rok 2023, zvýšení sazby pojistného u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů od 1.1.2023, slevu na pojistném na sociální zabezpečení od 1.2.2023, roční zúčtování daně za rok 2022.

Změny v ceníku KelMINI, KelEXPRESS a KelSQL platné od 1. 2. 2023

23. 1. 2023

V roce 2022 byla průměrná roční míra inflace 15,1 %. Ačkoli jsme v minulosti na inflaci nereagovali, současná situace nás nutí po více než deseti letech zvýšit cenu licencí našich programů. Nové ceníky budou platit od 1. 2. 2023 a navýšení nepřekročí uvedenou průměrnou roční míru inflace.

Legislativní úpravy připravované do lednové verze našich programů

22. 12. 2022

Do nové verze, která bude k dispozici počátkem ledna 2023, připravujeme mimo jiné následující legislativní úpravy: Mimořádné daňové odpisy podle § 30a, Sleva na pojistném při zkrácených úvazcích a Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů.

VZZP za státní pojištěnce pro zaměstnavatele s >50% osob se zdravotním postižením

9. 9. 2022

S účinností od 1. 9. 2022 se zákonem 260/2022 Sb. snižuje částka vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro pojistné hrazené státem za tzv. státní pojištěnce ze 14 570 Kč na 11 014 Kč.

Navýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10%

9. 9. 2022

Dne 1. 9. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mj. mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2022

9. 9. 2022

S účinností od 1. 7. 2022 bylo novelizováno ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, týkající se bezplatného poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely.

Životní minimum a základní nezabavitelná částka od 1. 7. 2022

29. 7. 2022

Dle nařízení vlády 204/2022 Sb. ze dne 29.6.2022 se zvyšuje částka životního minima jednotlivce na 4 620 Kč s platností od 1. 7. 2022. Tím se zvyšuje také základní nezabavitelná částka (ZNČ) na osobu povinného na 9 416,25 Kč a na každou vyživovanou osobu 3 138,75 Kč.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022

20. 6. 2022

Dle stanoviska Nejvyššího soudu se zvyšují normativní náklady na bydlení pro rok 2022 na 7 935 Kč. Tím se zvyšuje také základní nezabavitelná částka (ZNČ) na osobu povinného na 9 138.75 Kč a na každou vyživovanou osobu 3 046.25 Kč.

Fiza   Microsoft