Menu

Přechod na nový ARES umístěný na doméně gov.cz

3. 10. 2023

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

Dle oznámení Ministerstva financí České republiky byl spuštěn pilotní provoz nového informačního systému ARES, který je dostupný na adrese „ares.gov.cz“. Původní i modernizovaný systém bude provozován souběžně do 31. 10. 2023, pak bude provoz ARESu na původním serveru ukončen. Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/informacni-systemy/ares–administrativni-registr-ekonomicky

MFČR doporučuje nezbytné změny provést co nejdříve. V souladu s tímto doporučením nové verze našich programů přecházejí na nový ARES umístěný na doméně gov.cz. Pro jeho zprovoznění je nutné nainstalovat nového klienta na každém PC, ze kterého bude ARES spouštěn. K tomuto účelu se po nainstalování této verze v Centrálním modulu zobrazí nové tlačítko Aktualizace klienta.

Klienta je také možné stáhnout a nainstalovat z odkazu https://aktualizace.keloccs.cz/setup/klient/KelEXPRESSKlient_setup.exe.

Fiza   Microsoft