Menu

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informace pro fyzické osoby poskytované dle článku 13 nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“):

Správce:

KELOC CS, s.r.o.
Křižíkova 70b, 612 00 Brno
IČ: 41600681
obchod@keloc-software.cz

Zpracování Vašich osobních údajů vyplněných při odeslání objednávky, nezávazné poptávky nebo registraci programu KelSTART zdarma je nezbytné pro splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. b) nařízení. Údaje mohou být využity pro následující účely:

  1. Zpracování a odeslání nabídky na dodávku programu KelSTART, KelMINI, KelEXPRESS nebo KelSQL
  2. Uzavření licenční smlouvy
  3. Vystavování faktur
  4. Vygenerování licenčního klíče a zaslání klíče e-mailem
  5. Zasílání návodů k práci se systémem
  6. Zasílání informací o aktualizacích systému
  7. Zasílání pokynů k prodloužení registrace na další kalendářní rok
  8. Poskytování podpory na vyžádání

Vaše údaje budou uloženy ve firmě KELOC CS, s.r.o. pouze po dobu používání registrované demoverze nebo po dobu platnosti licenční smlouvy, a po ukončení licenční smlouvy ještě po nezbytnou dobu vyplývající z příslušných právních předpisů. Údaje nebudou předány jiným příjemcům. O ukončení používání registrované demoverze prosím informujte firmu KELOC CS, s.r.o. e-mailem nebo písemně na výše uvedenou adresu správce.

Dle nařízení máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Tato práva prosím uplatňujte zasláním žádosti e-mailem odeslaným z e-mailové adresy uvedené při registraci nebo písemně s Vaším ověřeným podpisem na výše uvedenou adresu správce.

Vaši žádost vyřídíme bezplatně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti) a o vyřízení Vás informujeme e-mailem. V případě nevyřízení žádosti máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Fiza   Microsoft