Menu

KelWIN

KelWIN účetní program pro malé firmy

 

Prodej programu KelWIN byl ukončen dne 10.4.2014.

Jeho nástupcem jsou programy KelMINI nebo KelEXPRESS.

Informace pro uživatele programu KelWIN

Technická a legislativní podpora programu KelWIN byla ukončena 31.12.2015. Nabízíme Vám přechod na nástupce systému KelWIN – programy KelMINI nebo KelEXPRESS. Uživatelské rozhraní a způsob práce je shodný se systémem KelWIN, takže není nutné měnit zaběhané pracovní postupy (není potřeba přeškolení). Při přechodu lze do nového systému KelEXPRESS převést veškerá data ze systému KelWIN, takže můžete plynule pokračovat v práci. Kontaktujte nás, připravíme Vám konkrétní nabídku.

Chci vědět více

Důvody ukončení prodeje programu KelWIN

Program KelWIN používá jako úložiště dat soubory typu DBF. Jedná se o technologii starou více než 25 let. Její vývoj je již ukončen a v současné době společnost Microsoft začíná soubory DBF úplně vyřazovat ze svého portfolia podporovaných technologií. Chybějící podpora se začala projevovat v různých oblastech – omezená možnost používání programu KelWIN v síťovém prostředí s různými verzemi operačního systému Windows, nedostatečná odolnost proti výpadkům síťového připojení, výpadkům napájení apod. Bezpečnost dat DBF souborů také neodpovídá současné úrovni – data je možné snadno smazat nebo zkopírovat (odcizit). Vzhledem k výše uvedeným důvodům byl prodej programu KelWIN dne 10.4.2014 ukončen.

Přímým nástupcem programu KelWIN je systém nové generace KelMINI / KelEXPRESS / KelSQL, postavený na databázi MS SQL.

Informace pro stávající uživatele systému KelWIN

Technická a legislativní podpora programu KelWIN byla ukončena 31.12.2015. Nabízíme Vám proto přechod na nástupce systému KelWIN – systém KelEXPRESS. Uživatelské rozhraní a způsob práce je shodný se systémem KelWIN, takže není nutné měnit zaběhané pracovní postupy (není potřeba přeškolení). Při přechodu na systém KelEXPRESS lze do nového systému převést veškerá data ze systému KelWIN, takže můžete téměř plynule pokračovat v práci.

Pokud máte zájem o konkrétní nabídku, kontaktujte nás.

Chci vědět více
Fiza   Microsoft