Menu

Spolupracujte s námi

Nabízíme Vám několik možností spolupráce:

Odměna za získání nového zákazníka

Patříte mezi naše spokojené zákazníky? Doporučte nás! Za získání nového zákazníka můžete obdržet provizi ve výši 20% ceny licenčních poplatků, které Vámi získaný zákazník zaplatí v prvních dvanácti měsících používání systému. Pokud někomu doporučíte naše programy, napište nám o tom neprodleně na adresu obchod@keloc-software.cz (nejpozději do jednoho měsíce od podpisu smlouvy). Ve Vaší zprávě uveďte, komu jste nás doporučili, včetně uvedení emailu a telefonního čísla kontaktní osoby.

Staňte se prodejcem našich programů

Máte zájem stát se naším obchodním partnerem? Na základě smlouvy o spolupráci Vám nabízíme zajímavý provizní systém. V případě prodeje systému KelMINI, KelEXPRESS nebo KelSQL Vám vyplatíme provizi z ceny licenčních poplatků, kterou zaplatí Vámi získaný zákazník. Můžete si vybrat jednu ze dvou variant:

Naše programy můžete přímo prodávat nebo prodej pouze předjednávat. Výše provize tím není dotčena.

Založte si poradenské a školicí středisko

Pokud si založíte vlastní poradenské a školicí středisko, Váš zisk se zvyšuje! Tato varianta je podmíněna zkouškou způsobilosti Vašich pracovníků a vydáním osvědčení „Autorizované školicí středisko SW KELOC“. V tomto případě získáváte kromě provize z ceny licenčních poplatků, kterou zaplatí Vámi získaný zákazník, také veškeré poplatky za související služby (instalace, servis a školení), které budou plně ve Vaší režii. Můžete si vybrat jednu ze dvou variant vyplácení provize:

Bližší informace o možné spolupráci získáte na našem obchodním oddělení.

Fiza   Microsoft