Menu

Navýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10%

9. 9. 2022

Dne 1. 9. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mj. mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/22-264.htm).

Aktuální verze našich programů 2022.09.09 obsahuje tuto legislativní změnu. Podrobnosti naleznete v popisu nové verze: https://aktualizace.keloccs.cz/aktualizace/dokumenty/Nove_verze_KelSQL.pdf.

Fiza   Microsoft